• Autorizatia de construire / desfiintare

 • autorizatie construire proiect hala proiect casa

  Executarea lucrarilor de construire sau de interventie asupra unei cladiri, este permisa numai dupa de obtineti o autorizatie de construire / desfiintare. Autorizatia de construire se emite de catre autoritatea publica competenta in conditiile legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a putea solicita o autorizatie de construire / desfiintare trebuie sa fiti titularului unui drept real asupra imobilului vizat.

  Autorizatia de construire este actul emis de administratia publica locala pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de construire, modificare sau desfiintare a oricarei constructii. in concordanta cu prevederile legilor si a normativelor in vigoare.

 • Pentru a obtine o autorizatie de construire este necesar sa depuneti la autoritatile locale sau judetene, dupa caz, o cerere insotita de documentatia tehnica in care sunt cuprinse urmatoarele elemente:

  - certificatul de urbanism;
  - dovada, in copie legalizata, a titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii si, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi.
  - extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;
  - studiile de specialitate solicitate in certificatul de urbanism;
  - avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
  - punctul de vedere al autoritatii competente pentru protectia mediului si, dupa caz, actul administrativ al acesteia;
  - dovada luarii in evidenta a proiectului de catre Ordinul Arhitectilor din Romania;
  - dovada privind achitarea taxelor aferente autorizatiei de construire.
  - proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor dorite:
  • D.T.A.C. pentru autorizarea lucrarilor de construire sau modificare;
  D.T.A.D. pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare;
  D.T.O.E. pentru autorizarea lucrarilor de organizare a executiei;

 • Pentru mai multe detalii, oferta personalizata, pret servicii proiectare constructii si arhitectura, pret documentatii PUZ sau PUD, consultanta profesionala arhitecti cu experienta in elaborarea documentatiilor si urmarirea executiei proiectelor pe santier, completati formularul de contact sau sunati-ne direct la 0722 990 0710751 543 874 sau 0764 947 564.