• Documentatii de Urbanism

 • Plan Urbanistic Zonal ( PUZ ) / Plan Urbanistic de Detaliu ( PUD )

  documentatii urbanism PUZ PUD plan urbanistic zonal plan urbanistic de detaliu

  Reglementarile urbanistice aferente unui imobil definesc regulile de construire ce trebuie respectate pentru fiecare caz in parte. Aceste reguli pot diferi de la o zona la alta din cadrul aceleiasi localitati. In cazul loturilor pentru care nu au fost realizate Documentatii de Urbanism, cade in sarcina investitorului sa le intocmeasca. Pentru a realiza un Plan Urbanistic Zonal sau un Plan Urbanistic de Detaliu, puteti apela la serviciile noastre.

  Continutul documentatiilor de urbanism variaza in functie de situatia existenta si complexitatea reglementarilor propuse.

 • Plan Urbanistic Zonal

  Principalele piese ale acetui tip de documentatie sunt următoarele:
  • piese scrise:
  - foaia de prezentare;
  - borderou;
  - listă de responsabilitati;
  - memoriu de prezentare (privind disfunctionalitatile existente si justificarea solutiilor propuse);
  - regulamentul local de urbanism (care detaliaza reglementarile PUZ).
  • piese desenate:
  - incadrarea in localitate a zonei ce formeaza obiectul PUZ;
  - analiza situatiei existente;
  - reglementari urbanistice - zonificare;
  - reglementari urbanistice - echipare edilitara;
  - proprietatea asupra terenurilor;
  - circulatia juridica a terenurilor (daca este cazul).

 • Plan Urbanistic de Detaliu

  Principalele piese ale acetui tip de documentatie sunt următoarele:
  • piese scrise:
  - foaia de prezentare;
  - borderou;
  - listă de responsabilitati;
  - memoriu justificativ;
  - anexe (dupa caz).
  • piese desenate:
  - incadrarea in zona;
  - situatia existenta;
  - reglementari urbanistice;
  - reglementari edilitare;
  - obiective de utilitate publica;
  - posibilitati de mobilare urbanistica.

 • Pentru mai multe detalii, oferta personalizata, pret servicii proiectare constructii si arhitectura, pret documentatii de urbanism, consultanta profesionala arhitecti cu experienta in elaborarea documentatiilor si urmarirea executiei proiectelor pe santier, completati formularul de contact sau sunati-ne direct la 0722 990 0710751 543 874 sau 0764 947 564.