• Proiecte de executie

 • autorizatie construire proiect hala proiect casa

  Proiectul tehnic de executie se realizeaza concomitent cu proiectul pentru autorizarea lucrarilor, si se definitiveaza dupa vizarea spre neschimbare a planselor din documentatia D.T.A.C. si obtinerea autorizatiei de construire.
  Continutul general al proiectului tehnic de executie este exemplificat mai jos.

 • Proiect tehnic de executie ( P.Th. )

  proiectare case blocuri pensiuni

  Proiectul tehnic de executie se elaboreaza atat pentru constructii noi sau modificari ale constructiilor existente, cat și pentru demolarea cladirilor.

  Lista de mai jos este orientativa, continutul exact al proiectului depinzand de specificul fiecarei lucrari in parte.
  • piese scrise:
  - foaia de prezentare;
  - borderou;
  - listă de responsabilitati;
  - fisa de stabilire a categoriei de importanta;
  - deviz general;
  - memoriu general;
  - memorii pe specilitati;
  - antemasuratori și liste de cantitati si utilaje (dupa caz);
  - breviare de calcul (dupa caz);
  - devize pe obiecte și pe cantitati de lucrari (dupa caz);
  - programul pentru controlul calitatii lucrarilor de executie;
  - plan general de securitate si sanatate;
  - fise tehnice ale utilajelor si dotarilor (dupa caz);
  - caiete de sarcini pe specialitati si tipuri de lucrari.
  • piese desenate:
  PLANURI GENERALE
  - plan de incadrare in zona;
  - plan de situatie;
  ARHITECTURA
  - planurile tuturor nivelurilor inclusiv al acoperisului;
  - doua sau mai multe sectiuni (dupa caz);
  - toate fatadele cu indicarea finisajelor;
  - tablou de tamplarie;
  - detalii de executie;
  - panotaje elemente de arhitectura (dupa caz);
  STRUCTURA DE REZISTENTA
  - planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice;
  - planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice;
  - detalii de executie si armare cu extrase de materiale;
  INSTALATII
  - planse de instalatii care definesc si expliciteaza pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea;
  UTILAJE SI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (dupa caz)
  - planse de ansamblu;
  - scheme ale fluxului tehnologic;
  - scheme ale instalatiilor aferente dotarilor si utilajelor;
  - planse de montaj;
  DOTARI (dupa caz)
  - piese de mobilier;
  - dotari cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.</p>

 • Detalii de executie ( D.E. )

  proiectare case blocuri pensiuni

  Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, executare, montare etc. privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale cladirii.

  In functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si in cazul constructiilor a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei lucrarilor.

  Detaliile de executie pot fi de 3 tipuri:
  a) detalii de executie privind solutionarile elaborate de proiectant;
  b) detalii de executie pentru echiparea obiectivului de investitii, in timpul executiei, cu aparatura si echipamente, realizate cu respectarea datelor si informatiilor oferite de catre furnizorii acestora;
  c) detalii de executie curente standardizate (conform detaliilor-tip ale furnizorilor de subansamble) sau detalii de executie care depind de specificul tehnologic al firmei constructoare, care se vor executa, de regula, de catre firma de constructii.

 • Pentru mai multe detalii, oferta personalizata, pret servicii proiectare constructii si arhitectura, pret documentatii de urbanism, consultanta profesionala arhitecti cu experienta in elaborarea documentatiilor si urmarirea executiei proiectelor pe santier, completati formularul de contact sau sunati-ne direct la 0722 990 0710751 543 874 sau 0764 947 564.